โครงการส่งเสริมสนับสนุนการนำนักเรียนไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

             วันที่ ๑๘-๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๔  คณะครู พร้อมด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๔ ณ ไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร   เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ,ท่าใหม่ จ.จันทบุรี   
อุทธยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว  ต.พริ้ว อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี   และ วัดเขาสุกริม จ.จันทบุรี

Comments